Derfor bør du få en boligadvokat til at lave dit nye skøde

Når du køber en ny bolig er der især 3 ord som går igen. Det er købsaftale, skøde og tinglysning. Det er vigtigt at kende de 3 ord og hvad de hver især betyder. En købsaftale er den detaljeret aftale der ligger mellem køber og sælger. Her skrives alle aftaler ned, helt ned til om løsøre som vaskemaskinen er en del af købet.

Et skøde indeholder ikke helt så mange detaljer, men der købers bevis på at ejendommen nu er hans. Skødes skal dog først tinglyses af tinglysningsdomstolen for at det er juridisk gyldigt. Indtil da kan sælgers kreditorer tage pant i boligen, selvom du som køber er flyttet ind.

Tinglysning af skødet

At salget af boligen først er juridisk gennemført når skødet er tinglyst er årsagen til at du bør få en boligadvokat til at stå for det praktiske. Det kunne f.eks. være https://eboligadvokat.dk/. Dermed sikre du dig at processen går glidningsløs og ikke bliver forsinket fordi domstolen sender skødet retur fordi det ikke er lavet korrekt. 

I dag foregår tinglysningen elektronisk og der underskrives ved hjælp af NemID. Det koster en fast pris af 1750 kr., samt 0,6 % af købssummen at få skødet tinglyst.

Gør fuld brug af din boligadvokat

Hvad du ikke er erfaren huskøber kan det være en god ide at hyre din boligadvokat inden du har indgået en aftale. Han kan hjælpe dig med at forhandle med køber og dermed sikre dig en bedre pris eller vilkår. Han har også erfaring med at undersøge om der er er lokale planer på vej fra kommunen, som vil påvirke dit køb.

Det kan være at du gerne vil genoverveje om det er lige der du gerne vil bo, hvis der kommer en motorvej eller den park du havde glædet dig til at besøge, skal laves om til boligere.