Få bugt med den farlige afhængighed med en effektiv alkoholbehandling

Få bugt med den farlige afhængighed med en effektiv alkoholbehandling

I Danmark skønnes omkring en halv million mennesker at leve med et forbrug af alkohol, som ligger væsentligt over det af Sundhedsstyrelsen anbefalede. Dette behøver ikke i sig selv at være overdrevet farligt – især ikke hvis det blot drejer sig om en periode i éns liv.

Men bliver det høje forbrug af alkohol en vane, stiger chancen for et decideret farligt overforbrug, som belaster kroppen i meget høj grad. Man risikerer gennem et længere varende overforbrug at udvikle en afhængighed af alkohol, hvilket med næsten usvigelig sikkerhed fører til et misbrug.

Kendetegnende for alkohol misbrug – og mange andre former for misbrug – er, at det kommer snigende. Mængden af alkohol, du skal indtage for at opnå den ønskede effekt, øges gradvist hen ad vejen. Dette kaldes tolerans – og på et tidspunkt vil din øgede tolerans medføre, at du faktisk ikke kan komme igennem dagen uden at have en vis mængde alkohol i dit blod. Dette benævnes med udtrykket funktions promille.

For nogle hardcore alkoholikere gælder det, at deres funktions promille er så høj, at den mængde alkohol, som skal til for at opnå den, ville have sendt en ikke alkoholiker til udpumpning for længst. At have en høj funktions promille betyder dog ikke, at du er mere stærk og hårdfør end andre – snarere tvært imod. Det er et tegn på at din krops vitale organer ikke længere fungerer som de skal – og at dit system har lidt ubodelig skade.

Få has på alkoholismen med hjælp fra et professionelt behandlingscenter

Er du således blevet opmærksom på et stigende alkohol forbrug hos dig selv eller hos en, du holder af, er det en god idé at tage affære med det samme. Hos Stien Behandlingscenter kan du få råd og vejledning i forhold til alkohol behandling. Du kan læse mere om Stien Behandlingscenter alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk